literatura


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Główną częścią zamieszczonego tu katalogu są książki i artykuły z zakresu filozofii matematyki, którą się przez cały czas mojej naukowej działalności zajmowałem. Ilościowo jednak jest to część stosunkowo niewielka: zdecydowaną większość stanowią teksty z dyscyplin pokrewnych, logiki (w tym też techniczne prace z logiki formalnej), filozofii logiki, teorii podstaw czy metamatematyki i metodologii nauk dedukcyjnych, ale także prace z filozofii nauk przyrodniczych czy nawet filozofii nauki (czym kiedyś się interesowałem, by później tego zaniechać), historii nauki, a także inne, w tym np. prace z filozofii języka, itp.

Łatwo zrozumieć, dlaczego tak jest: jak każdy, brałem do ręki teksty różne, często tylko po to, by znaleźć ledwie jedno czy dwa zdania, z których mogłem się czegoś nauczyć i które mogłem wykorzystać, albo by stwierdzić, że z takich czy innych powodów nie będą jednak w mojej pracy przydatne - ale notatka w obu przypadkach pozostawała. Jak każdy też, w różnych okresach interesowałem się różnymi sprawami, które później odkładałem na bok; czasem ślad zostawał (tak było w moim przypadku z Poincarém czy Einsteinem), a czasem nie - zostawały tylko fiszki i notatki z lektur. Można je było potem wyrzucić lub zostawić, ja zostawiałem.

Nad-reprezentowana jest w tym katalogu szeroko rozumiana filozofia analityczna (głównie angielskojęzyczna), dominująca w drugiej połowie XX wieku we wszystkich działach filozofii, w których słowami kluczowymi były "logika" i "matematyka". W moim przekonaniu była to (i może jest jeszcze dziś) bardzo szkodliwa dominacja - nie tu miejsce, by to wyjaśniać. Tym niemniej, dominacja ta sprawiała, że niepodobna było zajmować się filozofią matematyki czy dyscyplinami pokrewnymi bez przedzierania się przez setki i tysiące artykułów, z którymi, jak się wydawało, koniecznie trzeba się zapoznać (niekiedy choćby z uwagi na nazwisko autora), a które ostatecznie okazywały się typowymi dla tego okresu i tego nurtu "analizami" trzymającymi się z daleka od tradycyjnych i rzeczywistych problemów filozoficznych. Fiszki jednak i notatki pozostawały; dla mnie prawie wszystkie te prace dziś są bezwartościowe (bo dziś nawet ewentualne polemiki uważałbym za stratę czasu); ktoś inny może jednak chcieć do nich sięgnąć i dane bibliograficzne, jakie tu znajdzie, mogą mu się przydać.

Jeśli chodzi o bibliografie poszczególnych autorów, to bliskie kompletności są listy dzieł Poincarégo (mówimy tu oczywiście tylko o pracach filozoficznych, nie ściśle naukowych), którym się zajmowałem, Fregego, którego zacząłem studiować w latach osiemdziesiątych, a także myśliciela niemal całkowicie ignorowanego przez wspomniany wyżej dominujący w drugiej połowie XX wieku nurt "analityczny", mianowicie Jeana Piageta, z którego pracami zapoznałem się na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Prawie kompletne są też listy prac niektórych autorów polskich (w tym np. Łukasiewicza, Leśniewskiego i Ajdukiewicza). W żadnym jednak przypadku stuprocentowej kompletności uzyskać nie zamierzałem i nie mogę jej gwarantować.

Dwa słowa o literach i symbolach (na ogół objętych nawiasami kwadratowymi [ ], które użytkownik tego katalogu zauważy w przypadku niektórych pozycji. Otóż są to skróty, których używałem na swój prywatny użytek dla zapisania pewnego typu informacji. Zostawiłem te "kody" w postaci zdigitalizowanej, ponieważ sam z niej do niedawna korzystałem, a na ich usuwanie nie mam czasu; dla pozostałych użytkowników witryny nie mają one żadnego znaczenia, toteż ich nie wyjaśniam; należy je po prostu ignorować.

I uwaga końcowa - cały ten katalog był sporządzony dla celów prywatnych i oczywiście nie spełnia standardowych kryteriów katalogów bibliotecznych. Zapisy są wprawdzie mniej więcej ujednolicone, ale nie stosuję żadnych jednolitych zasad sortowania prac poszczególnych autorów (zazwyczaj są sortowane chronolgicznie, ale nie zawsze), umieszczam w katalogu te wydania, które miałem w ręku (a nie np. wydania oryginalne), jeśli prace były tłumaczone na język polski, to z reguły (ale też nie zawsze) umieszczam w katalogu wersję polską (a nie żródło), jeśli książka miała wiele wydań, albo jeśli artykuł był drukowany w wielu miejscach (czasopismach czy pracach zbiorowych), to czasem podaję stosowne informacje, a czasem nie, itd. W niektórych przypadkach może to naturalnie stanowić dla użytkownika utrudnienie i powodować konieczność sprawdzenia lub uzupełnienia imnformacji; mimo to sądzę, że lepiej było ten katalog pokazać, niż wyrzucić.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z