literatura


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Łoś, Jerzy
Common extensions in equational classes
W: Logic, methodology and philosophy of science, Proceedings of the 1960 International Congress., edited by Ernest Nagel, Patrick Suppes, Alfred Tarski, Stanford University Press, Stanford, California, 1962, s. 136-142.
[ ^ ]
Łukasiewicz, Jan
Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny
"Przegląd Filozoficzny" IX (1906), s. 105-179. W: Jan Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, s. 9-62.
[ ŁUKASIEWICZ 1906 | D ]
O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Studium krytyczne
Kraków 1910.
O metodę w filozofii
"Przegląd Filozoficzny", XXXI, 1928, s. 3-5.
Z historii logiki zdań
"Przegląd Filozoficzny", XXXVII (1934), . 417-437. s. 3-5.
[ D ] W: Jan Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, s. 178-194. Wersja niemiecka: Zur Geschichte der Aussagenlogik, "Erkenntnis" 5 (1935-1936), s. 111-131. Wersja angielska: On the history of the logic of propositions, transl. from the German version by S. McCall, w Polish logic 1920–1939, edited by Storrs McCall, Clarendon Press, Oxford 1966, Oxford University Press, Toronto 1967, s. 66-87.
Zur vollen Aussagenlogik
"Erkenntnis" 5 (1935-1936), s. 176.
Zur vollen Aussagenlogik
"Erkenntnis" 5 (1935-1936), s. 176.
Logistyka a teologja
"Przegląd Teologiczny" (Collectanea theologica) 17 (1936), s. 115-117.
Co dała filozofii współczesna logika matematyczna?
"Przegląd Filozoficzny" 39 (1936), s. 325-326.
Odczyt 24 września 1936 w Krakowie.
Kartezjusz
"Kwartalnik Filozoficzny", 15 (1938), s. 123-128.
Aristotle's syllogistic from the standpoint of modern formal logic
Second edition enlarged. Clarendon Press, Oxford University Press, 1957.
[ ŁUKASIEWICZ 1957 | pk | pF 130-132 148-180 ]
Logistyka a filozofia
W: Jan Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, s. 195-209.
[ D ]
Uwagi o aksjomacie Nicoda i o 'dedukcji uogólniającej'
W: Jan Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, s. 164-177.
[ D ] Oryg. w: Księga pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lwów 1931.
Z zagadnień logiki i filozofii
Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Słupecki. PWN, Warszawa 1961.
[ ŁUKASIEWICZ 1961 | D ]
Łukasiewicz, Jan, Tarski Alfred
Untersuchungen über den Aussagenkalkül
"Comptes Rendus de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie", cl. III 23 (1930), s. 30-50.
Wersja polska Badania nad rachunkiem zdań (przekład Egon Vielrose) w Jan Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, s. 129-143. Pod tytułem Investigations into the sentential salculus w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, translated by J.H. Woodger, Oxford, at the Clarendon Press (Oxford Unicersity Press) 1956, s. 39-49.