literatura


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Ierna, Carlo
Husserl’s psychology of arithmetic
"Bulletin d’analyse phénoménologique" VIII 1, 2012 (Actes 5), p. 97-120, https://popups.uliege.be/1782-2041/index.php?id=543&file=1&pid=531.
Imbert, Claude
Le projet idéographique
"Revue Internationale de Philosophie" 130 (1979), s. 621-665.
Infeld, Leopold
Albert Einstein. Jego dzieło i rola w nauce
PWN, Warszawa 1956.
[ INFELD [1] | D ] Przekł. z ang. Albert Einstein. His work and its influence on our world, Charles Scribner's Sons, New York 1950.
On the structure of our universe
W: Albert Einstein: Philosopher - Scientist, edited by Paul Arthur Schilpp, fourth printing, Tudor Publishing Company, New York 1957 (The library of living philosophers), s. 477-499.
Infeld, Leopold (współautor)
Ewolucja fizyki. Rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii względności i kwantów
PWN, Warszawa 1962.
[ EINSTEIN, INFELD [1] | D ] Autorzy: Albert Einstein, Leopold Infeld. Przekł. z ang. The evolution of physics: the growth of ideas from early concepts to relativity and quants, Cambridge University Press 1947. Wyd. oryg. Simon and Schuster, New York 1938.
Ingarden, Roman
O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym
"Ruch Filozoficzny" 5 (1919-1920), s. 45-48.
[ K ]
Recenzja z L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921
"Przegląd Filozoficzny" 25 (1922), s. 451-468.
Recenzja bardzo krytyczna. Krótkie omówienie, s. 451-453, krytyka ujęcia Bergsona, s. 453-456 i Husserla, s. 456-458. Ingarden zarzuca Chwistkowi, że ten nie zna, a w każdym razie nie rozumie ani Bergsona, ani Husserla. Od s. 459 krytyka Chwistka: s. 459-460 krytyka "skrajnie formalistycznego postawienia sprawy prawdziwości" (s. 459), s. 461-463 krytyka pjęcia "symbolu pozbawionego sensu", formalizmu napisów. Niejasnści, sprzeczności, "nicość" tzw. metody konstrukcyjnej, nawet zastosowania do sztuki są zdaniem Ingardena prymitywne. Jest to właściwie krytyka "logistyki", bo Ingarden pisze wprost, że wywody Chwistka są typowe dla logistyków w ogóle.
Recenzja z L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921
"Ruch Filozoficzny" 7 (1922-1923), s. 99a-101b.
Recenzja bardzo krytyczna.
Przemówienie radiowe na stulecie urodzin Edmunda Husserla (9 kwietnia 1959 r.)
W: Roman Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną, s. 623-628.
Edmund Husserl zum 100. Geburtstag, "Zeitschrift für philosophische Forschung", 13 (1959), s. 459-463.
Z badań nad filozofią współczesną
PWN, Warszawa 1963.
Z teorii jezyka i filozoficznych podstaw logiki
PWN, Warszawa 1972.
O sądzie kategorycznym i jego roli w poznaniu
W: Roman Ingarden, Z teorii jezyka i filozoficznych podstaw logiki, s. 222-259.
Fragment niedokończonej rozprawy rozpoczętej w 1950 pt. " O roli sądów w poznawaniu rzeczywistości".
Inhelder, Bärbel (współautor)
La représentation de l'espace chez l'enfant
Presses Universitaires de France, Paris 1947.
Autorzy: Jean Piaget, Bärbel Inhelder.
La géométrie spontanée de l'enfant
Presses Universitaires de France, Paris 1948.
Autorzy: Jean Piaget, Alina Szemińska, Bärbel Inhelder.
La génèse de l'idée de hasard chez l'enfant
Presses Universitaires de France, Paris 1951.
Autorzy: Jean Piaget, Bärbel Inhelder.
Le développement des quantités physiques chez l'enfant
Deuxième édition, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1964.
Autorzy: Jean Piaget, Bärbel Inhelder.
Inhelder, Bärbel, Piaget, Jean
De la logique de l'enfant à la logique de l'adolescent. Essai sur la construction des structures opératoires formelles
Presses Universitaires de France, Paris 1955.
Istnieje przekład polski, Od logiki dziecka do logiki młodzieży. Rozprawa o kształtowaniu się formalnych struktur operacyjnych, PWN, Warszawa 1970.
De l'itération des actions à la récurrence élémentaire
W: Pierre Gréco, Bärbel Inhelder, Benjamin Matalon, Jean Piaget, La formation des raisonnements récurrentiels, Études d'épistémologie génétique, publiées sous la direction de Jean Piaget, Presses Universitaires de France, Paris 1963, s. 47-120.
[ INHELDER, PIAGET [1] ] ]
Intentionality, mind and language
Intentionality, mind and language
Edited with introductory essay and critical bibliography by Ausonio Marras, University of Illinois Press, Urbana 1972.
Intentionality, minds and perception
Intentionality, minds and perception: discussions on contemporary philosophy
Edited by Hector-Neri Castañeda, Wayne State University Press, Detroit 1967.
Intuition and the axiomatic method
Intuition and the axiomatic method
Edited by Emily Carson and Renate Huber, Springer 2006.
Ishiguro, Hidé
Leibniz's philosophy of logic and language
Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Pierwsze wydanie: London Duckworth & Co., London 1972.