Andrzej Lubomirski
O uogólnianiu w matematyce

Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.

Stan na dzień : dostępna jest całość książki (podzielona na kilka części) w postaci fotokopii. Taka wersja nie jest oczywiście pod żadnym względem wygodna dla użytkownika, ale tylko taką dysponuję.Wstęp (fotokopia wstępu) | Rozdział I. Filozofia matematyki i problem uogólniania (fotokopia rozdziału I) | Rozdział II. Klasyczna teoria uogólniania (fotokopia rozdziału II) | Rozdział III. Uogólnianie jako problem epistemologiczny (fotokopia rozdziału III) | Rozdział IV. Abstrakcja matematyczna (fotokopia rozdziału IV) | Rozdział V. Uogólnianie i rozwój matematyki (fotokopia rozdziału V) | Przypisy (fotokopia przypisów) | Literatura cytowana (fotokopia literatury cytowanej) | Spis treści (fotokopia spisu treści)


Spis treści

Wstęp (fotokopia wstępu)

Rozdział I. Filozofia matematyki i problem uogólniania (fotokopia rozdziału I)

§1. Filozofia matematyki - uwagi wstępne
§2. Ontologia, epistemologia i aksjologia matematyki
§3. Podmiot
§4. Problem uogólniania

Rozdział II. Klasyczna teoria uogólniania (fotokopia rozdziału II)

§5. Uwagi wstępne
§6. Klasyczna teoria uogólniania
§7. Ogólna uwaga krytyczna
§8. Założenia klasycznej teorii uogólniania i matematyczna praktyka badawcza

Rozdział III. Uogólnianie jako problem epistemologiczny (fotokopia rozdziału III)

§9. Problem uogólniania w perspektywie epistemologicznej
§10. Struktura sytuacji matematycznej
§11. Obiekty i operacje
§12. Mechanizmy uogólniania

Rozdział IV. Abstrakcja matematyczna (fotokopia rozdziału IV)

§13. Uogólnianie i abstrakcja
§14. Klasyczna teoria abstrakcji
§15. Problem Locke'a-Berkeleya, Kant, Poincaré i matematyczna zasada indukcji
§16. Dwa pojęcia abstrakcji. Konkret i abstrakt w matematyce

Rozdział V. Uogólnianie i rozwój matematyki (fotokopia rozdziału V)

§17. Ogólność jako wartość
§18. Uogólnianie i wyjaśnianie
§19. Ścisłość i sens
§20. Uogólnianie i rozwój matematyki

Przypisy (fotokopia przypisów)

Literatura cytowana (fotokopia literatury cytowanej)

Spis treści (fotokopia spisu treści)


Wstęp (fotokopia wstępu) | Rozdział I. Filozofia matematyki i problem uogólniania (fotokopia rozdziału I) | Rozdział II. Klasyczna teoria uogólniania (fotokopia rozdziału II) | Rozdział III. Uogólnianie jako problem epistemologiczny (fotokopia rozdziału III) | Rozdział IV. Abstrakcja matematyczna (fotokopia rozdziału IV) | Rozdział V. Uogólnianie i rozwój matematyki (fotokopia rozdziału V) | Przypisy (fotokopia przypisów) | Literatura cytowana (fotokopia literatury cytowanej) | Spis treści (fotokopia spisu treści)