Andrzej Lubomirski
Henri Poincarégo filozofia geometrii

Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

Stan na dzień : dostępna jest całość książki (podzielona na kilka części) w postaci fotokopii. Taka wersja nie jest oczywiście pod żadnym względem wygodna dla użytkownika, ale tylko taką dysponuję.Wstęp (fotokopia wstępu) | Rozdział I. Założenia poincaréowskiej filozofii nauki (fotokopia rozdziału I) | Rozdział II. Geometria jako nauka dedukcyjna (fotokopia rozdziału II) | Rozdział III. Problemy genezy (fotokopia rozdziału III) | Rozdział IV. Geometria i rzeczywistość (fotokopia rozdziału IV) | Zakończenie (fotokopia zakończenia) | Przypisy (fotokopia przypisów) | Literatura cytowana (fotokopia literatury cytowanej) | La philosophie de la géometrie de H. Poincaré (fotokopia streszczenia francuskiego) | Table analytique des matières (fotokopia "table analytique des matières") | Spis treści (fotokopia spisu treści)


Spis treści

Wstęp (fotokopia wstępu)

Rozdział I. Założenia poincaréowskiej filozofii nauki (fotokopia rozdziału I)

§1. Przedmiot i metoda filozofii Poincarégo
§2. Wartość nauki

Rozdział II. Geometria jako nauka dedukcyjna (fotokopia rozdziału II)

§3. Gauss i Łobaczewski. Geometria: "la science de la vérité"
§4. Problemy geometrii 19. wieku
A. Interpretacje geometrii Łobaczewskiego. Model Kleina i model Poincarégo
B. Geometria Riemanna
C. Program Kleina
D. Aksjomatyzacja geometrii elementarnej
§5. Poincaré. Geometria: "la science de la conséquence"
A. Geometria jako nauka dedukcyjna
B. Status aksjomatów geometrii

Rozdział III. Problemy genezy (fotokopia rozdziału III)

§6. Rola doświadczenia w genezie geometrii
§7. Aprioryzm Poincarégo. Krytyka Piageta

Rozdział IV. Geometria i rzeczywistość (fotokopia rozdziału IV)

§8. Poincaré i szczególna teoria względności
§9. Geometria "czysta" i "stosowana"
§10. Matematyka i fizyka

Zakończenie (fotokopia zakończenia)

Przypisy (fotokopia przypisów)

Literatura cytowana (fotokopia literatury cytowanej)

La philosophie de la géometrie de H. Poincaré (fotokopia streszczenia francuskiego)

Table analytique des matières (fotokopia "table analytique des matières")

Spis treści (fotokopia spisu treści)


Wstęp (fotokopia wstępu) | Rozdział I. Założenia poincaréowskiej filozofii nauki (fotokopia rozdziału I) | Rozdział II. Geometria jako nauka dedukcyjna (fotokopia rozdziału II) | Rozdział III. Problemy genezy (fotokopia rozdziału III) | Rozdział IV. Geometria i rzeczywistość (fotokopia rozdziału IV) | Zakończenie (fotokopia zakończenia) | Przypisy (fotokopia przypisów) | Literatura cytowana (fotokopia literatury cytowanej) | La philosophie de la géometrie de H. Poincaré (fotokopia streszczenia francuskiego) | Table analytique des matières (fotokopia "table analytique des matières") | Spis treści (fotokopia spisu treści)